Tanıtım

Matematik Bölümümüz 2001 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün ana hedefi eğitim, araştırma ve teknik alanlarda çalışacak geleceğin matematikçilerini yetiştirmektir. Ayrıca bölüm öğretim elemanları üniversitemizin diğer bölümlerine de servis dersleri vererek destek olmaktadır. Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Lisansüstü eğitim ise, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü organizasyonu ile sürdürülmektedir.

Bölümümüzde 7 profesör, 5 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 5 doktor araştırma görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile 255 lisans öğrencisi ve 12 si doktora ve 33 ü yüksek lisans olmak üzere toplamda 45 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüz 64 öğrenci kapasiteli Z-13, Z-15, Z-16 ve 56 öğrenci kapasiteli Z-18 derslikleri yanısıra 40 öğrenci kapasiteli Bilgisayar Laboratuarı 2 de öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Bölümümüze her yıl 41 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını tamamlayan öğrenciler "Matematikçi" unvanı alarak mezun olurlar. Lisans eğitimi yanında bölümümüzde yüksek lisans ve doktora eğitimi de bulunmaktadır.

Eğitim Fakültesinden pedagoji derslerini alan öğrenciler orta eğitimde matematik öğretmenliği yapabilmektedir. Mezunlar ayrıca özel kurumlarda öğretmen olarak çalışabilmekte; bölümde verilen temel bilgisayar eğitimini geliştirenler ise bilgisayar uzmanı olarak çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Bölümümüzde, fonksiyonel analiz, cebir ve sayılar teorisi, geometri, topoloji ve uygulamalı matematik alanlarında lisansüstü çalışmaları yanında çeşitli bilimsel araştırmalar da yürütülmektedir.

 

Matematik Bölümü - Ana Bilim Dalları

Geometri Ana Bilim Dalı

Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı

Topoloji Ana Bilim Dalı

Cebir ve Sayılar Teorisi Ana Bilim Dalı

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Ana Bilim Dalı

Matematiğin Temelleri ve Matematik Mantık Ana Bilim Dalı