Koordinatörlükler

Çift Anadal/Yandal Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Emre TAŞ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Faruk YILMAZ

Erasmus Koordinatörlüğü

Doç Dr. Nil MANSUROĞLU

Farabi Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Turhan KARAMAN

Mevlana Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Turhan KARAMAN

Bologna Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Sezin AYKURT SEPET (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Emine ÖNAL KIR

Bölüm Seminer Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KILINÇ GEÇER

Arş. Gör. Dr. Emine ÖNAL KIR

Proje Destek Grubu

Prof. Dr. İ. Onur KIYMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÜZEL ERGÜL