Bölüm Kurulu

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. Akın Osman ATAGÜN (Bölüm Başkanı, Cebir ve Sayılar Teorisi A.B.D. Başkanı)

Doç. Dr. Fatih DERİNGÖZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Emre TAŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Ali AKBULUT (Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D. Başkanı)

Prof. Dr. Levent KULA (Geometri A.B.D. Başkanı)

Prof. Dr. Kamile ŞANLI KULA (Matematiğin Temelleri Ve Matematik Mantık A.B.D. Başkanı)

Prof. Dr. Ayşegül ÇETİNKAYA (Uygulamalı Matematik A.B.D. Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÜZEL ERGÜL (Topoloji A.B.D. Başkanı)